Hvordan du som voksen kan ta halloween-ansvar

Høsten er her. Den tiden på året hvor mange barn og unge går rundt med en klump i magen og gråten i halsen. Det gjør de fordi halloween feiringen 31. oktober nærmer seg. Fordi de ikke er invitert med på festlighetene.

Om vi liker halloween eller ikke så har dette ”konseptet” bredd om seg, og feiringen har utviklet seg fra å gå rundt fra dør til dør, til private fester hvor noen få er invitert. De inviterte samles gjerne til mat først på kvelden, kler seg ut og går sammen rundt og ringer på dørene i nabolaget. Kvelden avsluttes med at barna samles og fortsetter festen med deling av godteri og felles opplevelser.

Flere barn og foreldre har delt sine historier med oss. De forteller om hvordan opplevelsen av å være utenfor fellesskapet forsterkes i forbindelse med bursdager og spesielle feiringer som halloween.

Unicef bekreftet våre erfaringer, – baksiden av halloween-festlighetene;

Det er vondt å stå utenfor en bursdag, men kanskje enda vondere å stå utenfor halloween-feiringen fordi planleggingsstadiet er så synlig, så langvarig og noe vennegruppen gjør sammen. Lang tid i forveien snakkes det om antrekk, og så er det all praten etterpå. Det blir en lang periode hvor man føler seg utenfor” sier Kristin Oudmayer, Unicef


Gladmelding! Les og lær av de foresatte på 6. trinn ved Garderåsen skole.

Det finnes heldigvis tiltak som bidrar til at alle barn og unge kjenner seg inkludert. Ved en tilfeldighet fikk vi høre om hva de foresatte på 6. trinn ved Garderåsen skole i Fet kommune har planlagt for årets halloween feiring. Vi ble så glade, for en flott idé!

Klassekontaktene Lene Svendsen og Eirik Stålsett forteller at de nylig har hatt et møte hvor de foresatte ble enige om å arrangere en halloween-fest for hele klassen. Skolen stiller et lokale til disposisjon og en gruppe med 8 voksne har tatt på seg ansvaret for arrangementet. Barna kler seg ut med halloween kostymer og får ta del i en sosial og hyggelig fest med mat, drikke, godteri og garantert en hel masse latter og moro.

Klassekontaktene for 5. trinn ved Garderåsen skole Lene Svendsen og Eirik Stålsett, har tatt initiativ til en inkluderende halloween feiring.

Klassekontaktene for 6. trinn ved Garderåsen skole, Lene Svendsen og Eirik Stålsett, har tatt initiativ til en inkluderende halloween feiring.

”Det er viktig for oss å tilrettelegge for en halloween-feiring hvor alle barna er inkludert. Vi ønsker å unngå misforståelser i forhold til at noen barn blir ekskludert fra hjemmefester og fra grupper med barn som går fra dør-til-dør”, sier Svendsen.

Begge foreldrekontaktene har egenopplevde erfaringer fra tidligere halloween feiringer hvor de med en god hensikt hadde invitert grupper med barn hjem til seg. De var sikre på at de resterende barna i klassen var invitert til andre hjemmefester, at de hadde noen å være med. I etterkant viste det seg at enkelte barn var utestengt fra festlighetene.

Svendsen og Stålsett har en klar oppfordring til andre foresatte i forkant av halloween og andre feiringer;

”Snakk sammen! Våg å være åpne slik at dere sikrer at alle barna i klassen har noen å være sammen med. Ingen skal behøve å være alene”, avslutter de engasjerte klassekontaktene.

 

Råd til foresatte

  • Ta initiativ til et inkluderende halloween arrangement. Samarbeid gjerne med andre foresatte om en fest hvor hele klassen eller trinnet er invitert. Selv om halloween feiringen ikke foregår i skolens regi så dras dette inn i skolemiljøet.
  • Snakk med andre foresatte for å sikre at alle barn har noen å være sammen med.
  • Rydd plass til flere rundt halloween-bordet om du har fest hjemme hos deg.
  • Tør å utfordre barna i valgene deres. Oppmuntre dem til å være mer inkluderende, til å spore opp dem som ikke har noen å være med. Forklar barna hvorfor dette er viktig og riktig.
  • Vær en god rollemodell. Husk at barna lærer av hva du GJØR ikke hva du sier!

bloomingU

pumpkin-1544602_1920


I skoleklasser med ukultur og mobbing vil det være nødvendig med problemløsningstiltak i tillegg til de forebyggende arrangementer vi nevner i dette innlegget. Det er de voksne, skolepersonalet, sitt ansvar å sikre at barn og unge har et godt psykososialt læringsmiljø.