Referanser Kurs/Foredrag

Vi var så heldige å få besøk av BloomingU under vennskapsuka i Namsos høsten 2016.
Tove og Frida er to fantastiske damer med en gripende historie. Frida forteller levende om sin egenopplevde historie med skjult mobbing, både elever og lærere ble sterkt beveget av det hun fortalte. Tove og Frida satte også fokus på elevenes valg i foredraget. Hvem vil de være, hvordan vil de oppfattes av menneskene rundt seg? Selvfølelse og ansvarliggjøring var også et viktig fokus. Tove og Frida oppfordrer også ungdommene og skolen til å jobbe videre med tema etter foredraget, dette gjennom “unge ledestjerner”.
Både elever og lærere opplevde foredraget til Frida og Tove som svært engasjerende og lærerikt.

Frida og Tove er ekte. Det synes så godt at de gjør dette arbeidet fordi de vil og brenner for det, og ikke fordi de må.
Det er også tydelig at de oppriktig bryr seg om ungdommene.

Vi anbefaler foredraget med BloomingU på det sterkeste.

Kjersti Arnø-GanesSpes.ped.koordinator Namsos Ungdomsskole