På leting etter blooming-ungdom.

girls-470679_1920 - versjon 2Gode forbilder. De med mot til å gripe inn når de er tilskuere til mobbing.

De fleste av oss vet hva vi er i mot når det gjelder mobbing, og det er uten tvil de voksne sitt ansvar å avdekke og stoppe mobbing. Det er det forskningsbaserte, systematiske og kontinuerlige mobbearbeidet som gir best resultater i å redusere mobbing over tid.

Samtidig har vi mye å hente på å fokusere sterkere på motsatsen til mobbing, det vi er FOR. Hva om alle gode krefter mobiliseres FOR å skape gode relasjoner mellom barn og unge? Forskning har vist at det å skape samhold, lojalitet og vennskap mellom elevene på klassenivå reduserer mobbing utenfor klasserommet.

La oss gå sammen om å jobbe FOR det motsatte av mobbing, FOR et inkluderende, varmt, raust og menneskevennlig samfunn! Vi ønsker å bidra til at de oppbyggende kreftene kan ta opp kampen mot de destruktive. At vi møter andre mennesker med positiv nysgjerrighet, ser på annerledeshet som en gevinst og at vi verdsetter at vi alle har styrker og svakheter.

Hvilke ord inneholder alt det motsatte av det mobbing innebærer? Ja, GLEDING er fantastisk bra!
HEIING, STYRKING og VERDSETTELSE gjør andre mennesker godt. For oss så finnes det også et annet begrep som står for alt det positive, den mellommenneskelige atferden som er motsatsen til mobbing. Tenk så bra om vi kan ha økt fokus på hva vi alle SKAL gjøre når vi vet at hjernen vår ikke er god på å oppfatte ordet ”ikke” (som kalles en negasjon). Barn og unge blir daglig bombardert med hva de ”ikke” skal gjøre. Det er bare det at hjernen ikke får med seg ”ikke”. Hva tenker du på hvis vi sier; ”ikke tenk på en rosa elefant”?

Hva blooming er for oss

blooming (eller gjerne den nynorske varianten «bloming«);

En fellesbetegnelse på ektefølte ord, kroppsspråk og handlinger som bidrar til at medmennesker kjenner seg sett, verdsatt og inkludert. Det «å være» og «å gjøre» i den hensikt å få andre til å blomstre.

blooming er også en indre tilstand, følelsen av selv å bli sett, være verdifull, at du vokser, utvikler deg som menneske, trives, er den beste utgaven av deg selv, – at du blomstrer.

 

Unge forbilder

Barn og unge er i en sårbar fase av livet hvor grunnlaget legges for den indre tryggheten og den gode selvfølelsen de trenger videre i livet. Alle fortjener å trives på skolen. Trygge elever lærer også lettere og har sjelden behov for å krenke andre. Som nevnt er det de voksne som har hovedansvaret for å avdekke, stoppe og forebygge mobbing, og de viktigste rollemodellene er voksenpersonene i hjemmet. Elever som er tilskuere til mobbing, har også en nøkkelrolle. At de har mot til å gripe inn kan være avgjørende for at en mobber taper sosial anerkjennelse ved å mobbe andre. Det kan i mange tilfeller være tøft og krevende å stå opp mot de destruktive kreftene, spesielt hvis du er alene. De som tør er helter, gode forbilder som fortjener å bli løftet frem.
Initiativet  » blooming ledestjerner 2016 » ønsker å belønne ungdom i alderen 13-19 år som bryr seg.

Har du en ” blooming ledestjerne ” historie du vil dele med oss?

Vi ønsker å komme i kontakt med ungdom i alderen 13-19 år som har opplevd mobbing; fysisk, psykisk, skjult eller digital. Du som har hatt det tungt og vanskelig, men som har fått situasjonen snudd til det bedre ved at mobbingen tok slutt. Noen hadde mot til å gripe inn.

Hvilke ungdommer gjorde at hverdagen ble bedre, at livet ble verdt å leve igjen? Hvem brydde seg og viste omtanke der andre snudde ryggen til? Hva gjorde de?

Disse historiene fra virkeligheten vil være gode eksempler til etterfølgelse for andre barn og unge. Vi ønsker å belønne dere som er gode forbilder og starter med kr 10.000,-. Disse pengene fordeles, så langt beholdningen rekker, med kr 1000,- til hver. Til deg som deler din historie og til den eller de som støttet deg da du hadde det vanskelig. Det blir foretatt trekning blant innsenderne dersom antall historier overskrider de tilgjengelige beløpene i «belønnings-fondet».

  1. Send inn din historie på epost til post@bloomingU.no
    Oppgi navn, alder, adresse og telefonnr.
    Hvis du er under 18 år så spør en av dine foresatte om de kan sende inn historien for deg.

Er du over 18 år så oppgi en voksenperson (navn og epostadresse til foresatt, ungdomsleder, trener eller liknende) som kan bekrefte din historie.

  1. Skriv om du/dere godkjenner at historien blir delt (personene i historien kan være anonyme).

Vi ser frem til å høre fra deg!

Varm hilsen fra Frida & Tove <3

IMG_4491
Tove Ødegaard Aas, her med datteren Frida (21). De har selv kjent på kroppen hvor traumatisk mobbing kan oppleves, både for den som blir utsatt for det og for den nærmeste familien. Begge har et brennende ønske om å bidra til å forebygge mobbing blant barn og unge, de holder foredrag og kurs om temaet.

 

Hold dine tanker positive fordi dine tanker blir dine ord.
Hold dine ord positive fordi dine ord bli din oppførsel.
Hold din oppførsel positiv fordi din oppførsel blir dine vaner.
Hold dine vaner positive fordi dine vaner bli dine verdier.
Hold dine verdier positive fordi dine verdier blir din skjebne.

Mahatma Gandhi.