Mobbing ødelegger liv – «blooming» løfter mennesker.

Bli med på å styrke alt det gode vi er FOR!

Jeg er så inn i granskauen i mot mobbing! Fysisk mobbing, skjult mobbing , sosial utestengelse, bitching, blikking, ryktespredning og latterliggjøring er bare et utvalg av de ordene som beskriver grusomhetene minst 40.000 barn og unge i Norge blir utsatt for daglig.  Atferd som ødelegger, bryter ned og slukker lyset innvendig i et medmenneske. Mobbing ødelegger ikke bare livet til den som blir utsatt for det, hele familier blir rammet. Konsekvensene er store, vonde og dramatiske både for enkeltmenneskene og for samfunnet.

Blant unge i dag er det et stort fokus på det å være best og perfekt på alle områder, ha makt i gjengen og å få oppmerksomhet. Dette fører i mange tilfeller til at det blir vanskelig å unne venner og medelever noe en selv gjerne vil ha, det være seg sosial status, personlige egenskaper, utseende eller materielle ting. Misunnelse er ofte starten på en prosess hvor mobberen krenker og trykker andre ned for å øke sin egen status. Mobbing kan ramme hvem som helst.

Som mamma kan jeg knapt tenke meg noe vondere og mer hjerteskjærende enn opplevelsen av at barnet mitt har det vondt, at det lider, at all glød og livsgnist forsvinner foran øynene på meg. En kvelende følelse av maktesløshet.

Jeg heier på alle aktørene som daglig jobber med mobbeprogrammer og annet arbeid mot mobbing. Forskere, skoleeiere, lærere, helsesøstre, pp-tjenesten, alle andre dyktige fagpersoner og organisasjoner som gjør en kjempeinnsats. Kontinuitet og langsiktighet i arbeidet med forebygging, avdekking og problemløsing er helt klart avgjørende for å redusere mobbetallene i barnehager og skoler. Det er også viktig at mobbing blir en del av pensum i lærerutdanningen og at nyansatte i skolen får nødvendig opplæring. Det handler om å skape noen varige solide strukturer som sikrer kompetanseoverføring og gjennomføringsevne hos alle involverte aktører.

Det er uten tvil de voksne sitt ansvar å stoppe mobbing, det er deres ansvar å ta varslinger på alvor og å sørge for at de kraftigste lyskasterne blir satt på nett-troll og andre mobbetroll. Mobberne må få tydelig beskjed om at deres oppførsel er uakseptabel, at det får konsekvenser for dem om de fortsetter. Fagpersoner, i samarbeid med de foresatte, må sørge for å lære plagerne de sosiale ferdighetene de ikke kan. Først da er det håp om at det destruktive kan erstattes av nye og mer ressurssterke atferdsmønstre.

Mobbing er et stort samfunnsproblem, det må en holdningsendring til blant oss alle for å snu utviklingen. Det finnes ingen quick-fix løsninger. Allikevel så vil alt av små og store mobbeforebyggende tiltak være med på å gjøre en forskjell. Jeg kan starte med meg selv og du kan starte med deg. Hver og en av oss kan vise vei i kampen mot mobbing. Eldre ungdommer, foresatte, andre voksenpersoner,  – vi som alle er forbilder for barn og unge kan bidra.

Hva er vi FOR?

De fleste av oss vet hva vi er i mot når det gjelder mobbing, men hva er motsatsen? Hva er vi FOR? Jeg tenker at vi har mye å vinne på at alle gode krefter mobiliseres FOR å skape gode relasjoner mellom barn og unge. La oss starte en bevegelse FOR det motsatte av mobbing, FOR et inkluderende, varmt, raust og menneskevennlig samfunn! Jeg ønsker å bidra til at de oppbyggende kreftene kan ta opp kampen mot de destruktive. At normen blir at vi møter andre mennesker med positiv nysgjerrighet, ser på annerledeshet som en gevinst og at vi verdsetter at vi alle har styrker og svakheter.

Hvilke ord inneholder alt det motsatte av det mobbing innebærer? Tja, GLEDING, HEIING, STYRKING og VERDSETTELSE gjør andre mennesker godt. Jeg søker et begrep som står for alt det positive, den mellommenneskelige atferden som er motsatsen til mobbing. Tenk så bra om vi kan ha økt fokus på hva vi alle SKAL gjøre når vi vet at hjernen vår ikke er god på å oppfatte ordet ”ikke” (som kalles en negasjon). Barn og unge blir daglig bombardert med hva de ”ikke” skal gjøre. Det er bare det at hjernen ikke får med seg ”ikke”. Hva tenker du på hvis jeg sier; ”ikke tenk på en rosa elefant”?


Motsatsen til mobbing

blooming (eller gjerne den nynorske varianten ”bloming”);
En fellesbetegnelse på ektefølte ord, kroppsspråk og handlinger som bidrar til at medmennesker kjenner seg sett, verdsatt og inkludert. Det «å være» og «å gjøre» i den hensikt å få andre til å blomstre.

blooming er også en indre tilstand, følelsen av selv å bli sett, være verdifull, at du vokser, utvikler deg som menneske, trives, er den beste utgaven av deg selv, – at du blomstrer.

 

Unge forbilder

Barn og unge er i en sårbar fase av livet hvor grunnlaget legges for den indre tryggheten og den gode selvfølelsen de trenger videre i livet. Trygge barn som trives godt på skolen lærer også bedre. Det er de voksne som har hovedansvaret for å avdekke, stoppe og forebygge mobbing, og det er voksenpersonene i hjemmet som er de viktigste rollemodellene. Parallelt med andre forebyggende tiltak har vi tro på løfte frem gode forbilder blant barn og unge. Barna ser opp til ungdommene som er på vei mot voksenlivet, de er forbilder. Det er derfor initiativet ”blooming ledestjerner 2016” vil belønne ungdom i alderen 13-19 år.

Har du en blooming ledestjerne-historie å dele?

Vi hører gjerne fra deg i alderen 13-19 år som har opplevd mobbing, fysisk eller psykisk, skjult eller synlig. Du som har hatt det tungt og vanskelig, men som har fått situasjonen snudd til det bedre ved at mobbingen tok slutt.

Hvilke ungdommer gjorde at hverdagen ble bedre, at livet ble verdt å leve igjen? Hvem brydde seg og viste omtanke der andre snudde ryggen til? Hva gjorde de?

Disse historiene fra virkeligheten kan være gode eksempler til etterfølgelse for andre barn og unge.

Vi ønsker å belønne dere som er gode forbilder og starter med kr 10.000,-. Disse pengene fordeles, så langt beholdningen rekker, med kr 1000,- til hver. Til deg som deler din historie og til den eller de som støttet deg da du hadde det vanskelig. Det blir foretatt trekning blant innsenderne dersom antall historier overskrider de tilgjengelige beløpene i «belønnings-fondet».

  1. Send inn din historie på epost til post@bloomingU.no
    Oppgi navn, alder, adresse og telefonnr.
    Hvis du er under 18 år så spør en av dine foresatte om de kan sende inn historien for deg. Er du over 18 år så oppgi en voksenperson (navn og epostadresse til foresatt, ungdomsleder, trener eller lignende) som kan bekrefte din historie.
  2. Skriv om du/dere godkjenner at historien blir delt (personene i historien kan være anonyme).

Vi gleder oss til å høre fra deg!

IMG_4491

Tove Ødegaard Aas, her med datteren Frida (21). De har selv kjent på kroppen hvor traumatisk mobbing kan oppleves, både for den som blir utsatt for det og for den nærmeste familien. Begge har et brennende ønske om å bidra til å forebygge mobbing blant barn og unge, de holder foredrag og kurs om temaet.

 

Hold dine tanker positive fordi dine tanker blir dine ord.
Hold dine ord positive fordi dine ord bli din oppførsel.
Hold din oppførsel positiv fordi din oppførsel blir dine vaner.
Hold dine vaner positive fordi dine vaner bli dine verdier.
Hold dine verdier positive fordi dine verdier blir din skjebne.

Mahatma Gandhi.

3514EDFC-425F-48DF-87509900135C695E-2178A2DF-6434-496D-96D1F4EDA2FE3ED3