girls-470679_1920 - versjon 2blooming-ungdom. Gode forbilder.

De fleste av oss vet hva vi er i mot når det gjelder mobbing, og det er uten tvil de voksne sitt ansvar å avdekke og stoppe mobbing. Det er det forskningsbaserte, systematiske og kontinuerlige mobbearbeidet som gir best resultater i å redusere mobbing over tid.

Samtidig har vi mye å hente på å fokusere sterkere på motsatsen til mobbing, det vi er FOR. Hva om alle gode krefter mobiliseres FOR å skape gode relasjoner mellom barn og unge? Forskning har vist at det å skape samhold, lojalitet og vennskap mellom elevene på klassenivå reduserer mobbing utenfor klasserommet.

La oss gå sammen om å jobbe FOR det motsatte av mobbing, FOR et inkluderende, varmt, raust og menneskevennlig samfunn! Vi ønsker å bidra til at de oppbyggende kreftene kan ta opp kampen mot de destruktive. At vi møter andre mennesker med positiv nysgjerrighet, ser på annerledeshet som en gevinst og at vi verdsetter at vi alle har styrker og svakheter.

Motsatsen til mobbing

blooming (eller gjerne den nynorske varianten ”bloming”);
En fellesbetegnelse på ektefølte ord, kroppsspråk og handlinger som bidrar til at medmennesker kjenner seg sett, verdsatt og inkludert. Det «å være» og «å gjøre» i den hensikt å få andre til å blomstre.

blooming er også en indre tilstand, følelsen av selv å bli sett, være verdifull, at du vokser, utvikler deg som menneske, trives, er den beste utgaven av deg selv, – at du blomstrer.

Unge forbilder.

Har du en ” blooming ledestjerne ” historie du vil dele med oss?

Vi ønsker å komme i kontakt med ungdom i alderen 13-19 år som har opplevd mobbing; fysisk, psykisk, skjult eller digital. Du som har hatt det tungt og vanskelig, men som har fått situasjonen snudd til det bedre ved at mobbingen tok slutt. Noen hadde mot til å gripe inn.

Hvilke ungdommer gjorde at hverdagen ble bedre, at livet ble verdt å leve igjen? Hvem brydde seg og viste omtanke der andre snudde ryggen til? Hva gjorde de?

Disse historiene fra virkeligheten vil være gode eksempler til etterfølgelse for andre barn og unge. Vi ønsker å belønne dere som er gode forbilder. Oppgi hva du ønsker å bruke premiepengene til, en opplevelse som du og vennene dine kan glede dere over i fellesskap. Kanskje er det hele klassen din? Eller fotballaget? Der hvor ukulturen ble snudd til trivsel og godt miljø. DU som deler din historie, og DEN eller DE som STØTTET DEG da du hadde det vanskelig, fortjener å løftes frem.

  1. Send inn din historie på epost til post@bloomingU.no
    Oppgi navn, alder, adresse og telefonnr.
    Hvis du er under 18 år så spør en av dine foresatte om de kan sende inn historien for deg. Er du over 18 år så oppgi en voksenperson (navn og epostadresse til foresatt, ungdomsleder, trener eller lignende) som kan bekrefte din historie.
  2. Fortell oss hva slags opplevelse du ønsker å bruke pengene til; feks en konsert, en reise, en klassefest, en aktivitetshelg e.l. og hva det vil koste.
  3. Skriv om du/dere godkjenner at historien blir delt (personene i historien kan være anonyme).

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Varm hilsen fra Frida & Tove <3