SKOLE – foredrag og kurs

slide_cropped_2

FOREDRAG:

”bloom on!” – på skolen

Trygge elever trives bedre og lærer lettere

Med utgangspunkt i våre personlige historier deler vi erfaringer fra ukultur og mobbing. Vår kunnskap om skjult mobbing og hvordan skape trygghet og trivsel i klassen formidles med en blanding av alvor og humor. Viktige stikkord er selvfølelse, verdsettelse og sosiale ferdigheter for livet.

Temaer:
• Ukultur og kultur på skolen
• Relasjonsbygging
• Praktiske verktøy – positive ringvirkninger


IMG_5653 - versjon 2


KURS:

» Verdsettelsens 5 språk i klassen «

”Verdsettelsens 5 språk i klassen” er et forskningsbasert kurs opplegg som fremmer trivsel, akademisk fremgang og forebygger mobbing. Med språk så mener vi ulike måter å bry seg om mennesker rundt seg. Målet er trygge elever og et trygt skolemiljø. Trygge elever trives bedre, lærer lettere og har ikke behov for å krenke andre!

Elever, lærere og foresatte lærer hvilket “språk” som er viktigst for at elevene skal føle seg sett og verdsatt, – at noen bryr seg oppriktig om dem.

”Ungene lærer sosiale ferdigheter som de kan ha nytte av resten av livet.
Verktøyene de kurses i gir økt trygghet i klassen”

Marit Slettingdalen, lærer Helgerød skole Sandefjord

Hvert språk har ulike “dialekter”, det vil si mer konkrete, spesifikke beskrivelser av de ulike handlingene. Hver
enkelt elev får avdekket sine foretrukne verdsettelsespråk og dialekter i en undersøkelse som gjennomføres i løpet av kurset. Resultatene av undersøkelsen blir kommunisert til medelever, lærere og foresatte. De vil nå være i stand til å vise oppriktig verdsettelse på den måten som gjør eleven mest mulig sett og motivert.

Fleksibilitet – gjennomføring av kursopplegget:
Opplæringen kan for eksempel gjennomføres i bolker på halve dager, hele dager eller oppdelt i enkelttimer. Totalt antall timer: 10

KurseTove og Frida IMG_4422t er basert på  “The 5 Love Languages at school” av Gary Chapman og D.M. Freed

Les mer om hva kurset har gjort for miljøet i 3. og 5. klasse ved Helgerød skole i Sandefjord;

Bedre klassemiljø med kjærlighetskurs
Kjærlighetskurs skal redusere mobbing i skolen