BEDRIFT – foredrag og kurs

Tove og Frida Ødegaard Aas IMG_5359 - versjon 2


FOREDRAG:

”Bloom on!” – på jobb
Gevinstene ved å løfte deg selv og andre

Med utgangspunkt i våre egne historier om ukultur og mobbing fokuserer vi på viktigheten av relasjonene til deg selv og de du har rundt deg. En blanding av alvor og humor. Vi snakker om hvordan du kan bidra til å skape trivsel, arbeidsglede og gode resultater på jobb.

Temaer:

• Ukultur og kultur på jobb
• Suksessfaktorer
• Praktiske verktøy – positive ringvirkninger


IMG_5653 - versjon 2

KURS:
» Verdsettelsens 5 språk på jobb «


– trygge ansatte trives bedre, er mer produktive og har lavere sykefravær.

Alle individer har behov for å bli sett. Dette har vært påvist som vesentlig for menneskers trivsel i en rekke årtier, om ikke århundrer. William James, en av vår moderne psykologis store pionerer, skrev at ”Det dypeste behovet i menneskets natur er å føle seg verdsatt”. Dette behovet er ikke mindre aktuelt i dag. Forskning har vist at anerkjennelse på jobb øker mengden dopamin i hjernen og fører til gledefølelse og bedre fokus. Ekte verdsettelse skaper et positivt arbeidsmiljø hvor lojalitet og arbeidsglede øker. Parallelt er det selvfølgelig også viktig å legge til rette for mestring slik at mennesker er i stand til å drive seg selv og kan vurdere sin egen innsats. Som leder er det uansett viktig å gi de ansatte anerkjennelse for innsatsen de gjør på veien mot sine mestringsmål.
I kurset ”Verdsettelsens 5 språk på jobb” lærer du og dine kollegaer praktiske forskningsbaserte verktøy som vil forbedre relasjoner samt gjøre dere i stand til å vise ekte verdsettelse overfor hverandre. Kurset inneholder en test som identifiserer de fem verdsettelsesspråkene til hver enkelt i din organisasjon.

Hva menes med verdsettelsesspråk?

Forskning har vist at individer blir motivert og oppmuntret på ulike måter. I personlige relasjoner, både gir og mottar vi verdsettelse i form av grunnleggende atferdsmønstre.

MAV-testen (Motivert av verdsettelse) er laget for å få et tydeligere bilde av en persons hovedspråk for verdsettelse og motivasjon på jobb. Du får en rapport med testresultater for hver enkelt medarbeider.
Det er avgjørende å vite hvilke konkrete handlinger den enkelte setter pris på. Disse konkrete handlingene står beskrevet i rapporten. Det gjør at du som sjef, teamleder eller kollega blir i stand til å vite nøyaktig hva som motiverer hver enkelt medarbeider uten å måtte gjette.

”Trygge ansatte som føler seg verdsatt trives bedre, er produktive og har lavt sykefravær”

Vi tilpasser kurspakken til deg og din organisasjon.
Opplæringen kan gjennomføres i bolker på to halve dager, en hel dag eller oppdelt i enkelttimer (totalt 8 timer).

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Kurset er basert på boken ”The 5 Languages of Appreciation in the workplace”, Dr. Gary Chapman og Dr. Paul White.

Verdsettelse av de ansatte reduserer sykefravær og bedrer bunnlinjen