Føler du deg verdsatt på jobb?

Har sjefen din forstått at ekte anerkjennelse bedrer bunnlinjen?

Ansatte, som opplever ekte verdsettelse for jobben de gjør, er gladere, mer produktive og friskere.
Det har en logisk forklaring, vi har alle et grunnleggende behov for å bli sett. Dette har vært påvist som avgjørende for menneskers trivsel i en rekke årtier, om ikke århundrer. Den kjente psykologen William James skrev på slutten av 1800-tallet; ”Det dypeste behovet i menneskets natur er å føle seg verdsatt”. Dette behovet er ikke mindre aktuelt i dag.

Det å kommunisere «ekte verdsettelse» har en betydelig, positiv innvirkning på ansattes arbeidsmoral og arbeidsglede. Forskning har vist at anerkjennelse på jobb, følelsen av at det vi gjør betyr noe, øker mengden dopamin i hjernen og fører til gledefølelse og bedre fokus. Engasjerte medarbeidere med fokus på den jobben de gjør, er mer effektive og føler en høy grad av lojalitet til virksomhetens mål. De er dessuten sjeldnere syke, de har et høyere nærvær.
poi
Tenk hvilket potensiale dette har for bedring av firmaets økonomiske resultater!

Gallups verdensomfattende arbeidslivsundersøkelse fra 2013 viser at bare 13 prosent av arbeidstakerne er engasjerte. Selv om mange bedriftsledere sier at de har rutiner for anerkjennelse av ansatte, så føler flesteparten seg ikke verdsatt. En amerikansk undersøkelse viser at 79% av de som slutter i jobben oppgir som årsak at de ikke følte seg verdsatt. 65% uttalte at de ikke hadde mottatt anerkjennelse for jobben de gjorde i løpet av det siste året. Hvordan kan sjefer lede mennesker uten å praktisere verdsettelse når de vet hvor viktig dette er? Mangler sjefene rett og slett den nødvendige kunnskapen om god personalledelse?

Urovekkende resultater fra studie – mobbing på norske arbeidsplasser

Det har som nevnt betydelige økonomiske fordeler for organisasjonen når ansatte virkelig føler seg verdsatt. Mangel på verdsettelse er ille, men enda verre er det når ansatte blir mobbet på arbeidsplassen sin. En ny norsk studie gjennomført av forskere ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Universitetet i Bergen viser at 135.000 nordmenn går rundt med selvmordstanker som følge av mobbing på arbeidsplassen. Studien viser at mobbing er et svært alvorlig problem for de som opplever det. Er det virkelig mulig at dette skjer i Norge? At 5% av alle yrkesaktive i landet opplever så alvorlig mobbing at de går med selvmordstanker? Sjokkerende!

Dette er voksne mennesker. Realiteten, den virkelige verden. En beskrivelse av hvordan et stort antall mennesker behandler sine medarbeidere i arbeidslivet. Tankevekkende og skremmende! I dagens samfunn er det et stort fokus på mobbing blant barn og unge. Minst 40.000 oppgir at de regelmessig blir mobbet. Kanskje undervisningsministeren burde ta tak i de voksne rollemodellene også?

Hva kan gjøres annerledes, hva virker?

For å vite nøyaktig hva hver enkelt medarbeider føler seg verdsatt av må dette kartlegges. Det er også vesentlig at lederen eller kollegaen som skal gi verdsettelse virkelig mener det hun eller han sier og gjør. Er oppriktig, – kommuniserer ektefølt verdsettelse som gir mening for mottakeren. Et godt utgangspunkt er å ha forståelse for at ikke alle føler seg verdsatt eller oppmuntret på samme måte, det finnes ulike ”språk”. De fleste kommuniserer takknemlighet overfor andre på den måten de selv foretrekker å motta anerkjennelse. Da kan det lett bli en mismatch.

Du kan lese mer om ”Verdsettelsens 5 språk på jobb” og MAV testen (Motivert av Verdsettelse) her.

Hva er blooming for oss?

Atferd som skaper gode mellommenneskelige relasjoner
– motsatsen til mobbing


blooming
 (eller gjerne den nynorske varianten ”bloming”):

En fellesbetegnelse på ektefølte ord, kroppsspråk og handlinger som bidrar til at medmennesker kjenner seg sett, verdsatt og inkludert. Det ”å være” og ”å gjøre” i den hensikt å få andre til å blomstre.

blooming er også en indre tilstand, følelsen av selv å bli sett, være verdifull, at du vokser, utvikler deg som menneske, trives, er den beste utgaven av deg selv, – at du blomstrer.

frida_prof
Frida Ødegaard Aas
Kursholder og rådgiver i bloomingU as
Studerer HR, Personal- og endringsledelse ved Høyskolen Kristiania