coaching, foredrag og kurs

Vi bidrar til å skape trivsel, glede og gode resultater i læringsmiljø og på jobb.

Les mer om vår historie og vårt engasjement her, artikkel i KK juni 2016.

IMG_5653 - versjon 2

blooming = motsatsen til mobbing

Atferd som skaper gode mellommenneskelige relasjoner

blooming (eller gjerne den nynorske varianten ”bloming”):
En fellesbetegnelse på ektefølte ord, kroppsspråk og handlinger som bidrar til at medmennesker kjenner seg sett, verdsatt og inkludert. Det ”å være” og ”å gjøre” i den hensikt å få andre til å blomstre.

blooming er også en indre tilstand, følelsen av selv å bli sett, være verdifull, at du vokser, utvikler deg som menneske, trives, er den beste utgaven av deg selv, – at du blomstrer.

Hold dine tanker positive fordi dine tanker blir dine ord.
Hold dine ord positive fordi dine ord bli din oppførsel.
Hold din oppførsel positiv fordi din oppførsel blir dine vaner.
Hold dine vaner positive fordi dine vaner bli dine verdier.
Hold dine verdier positive fordi dine verdier blir din skjebne.

Mahatma Gandhi.

Kvalitet

Kjærlighet

Endring

Læring

Tove Ødegaard Aas

Tlf: 905 55 597
tove@bloomingU.no

Frida Ødegaard Aas

Tlf: 454 01 908
frida@bloomingU.no